آیا نام ترکی و کردی ممنوع شده است؟ • تصویر مجله زندگی

محمد هیرتانی چرندابی گفت: اکنون سامانه انتخاب نام سازمان ثبت احوال فعال است و تمامی اسامی قانونی به زبان های مختلف در آن درج و ثبت شده است که فراوانی بسیار خوبی دارد و والدین می توانند برای انتخاب اسامی از آن استفاده کنند. از فرزندانشان

برای ثبت نام با مراجع قضایی تماس بگیرید

چرندابی در کمال تعجب با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال در انتخاب اسامی در زبان های مختلف به ویژه ترکی آذربایجانی سخت گیری نمی کند، یادآور شد: حتی ما با والدینی که اصرار به انتخاب اسامی خاص در این زمینه دارند برخورد می کنیم. و ساختار نام، و بیشتر این جلسات منجر به نتیجه می شود.

نحوه مدیریت وضعیت تاهل با اسامی یونانی و رومی

ایرنا: شاید در بین خانوارها و برخی مجالس و محافل این تصور وجود داشته باشد که در انتخاب نام های قومی و محلی برای نوازندگان محدودیت و حتی ممنوعیت وجود دارد. بر اساس اسناد و قوانین کشور عرب بومی ندارد و همه این ایده ها می تواند ایجاد تعدادی شبکه اجتماعی ترفندی برای ایجاد اختلافات قومی و ملی در کشور باشد و بر این اساس باید به این گونه درخواست ها پاسخ داد. یکی از برنامه های نهادها و ارگان های مسئول در این زمینه باشد.

اسامی محمد، آیهان، علی، امیرعلی، علی سن و ابوالفضل را رایج ترین نام های پسرانه و زهرا، فاطمه، نفس، سووین و آیلین را رایج ترین نام های نوزاد دختر در آذربایجان شرقی عنوان کرده است.مجله ازدواج

مدیرکل امور عمرانی آذربایجان شرقی در خصوص اسامی رایج در این استان و ممنوعیت اسامی ترکی، کردی، یونانی و رومی توضیحاتی ارائه کرد.

با کمال تعجب، چرندابی اصل مهم و محوری در انتخاب نام نوزادان را از نظر نوشتاری قابل توجه و ساختارمند دانست و ادامه داد: در طول سال به تعداد انگشتان دست برای انتخاب نام می توان اعتراض کرد. نوزادان در آذربایجان شرقی

در همین راستا مدیرکل امور عمرانی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه انتخاب نام به زبان های محلی و قومیتی از جمله ترکی آذربایجانی محدودیت و منعی ندارد، هرگونه اخبار و گزارش های دیگر در این زمینه را کذب دانست و گفت: والدین هیچ محدودیتی برای انتخاب نام های مختلف برای نوزادان چه به زبان فارسی و چه به زبان های دیگر مانند ترکی، کردی، ارمنی و غیره سازمان احوال وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه قانونگذار سعی در رفع محدودیت در انتخاب نام نوزادان داشته است، ادامه داد: حتی در صورت عدم تایید کمیته مشورتی سازمان احوال، والدین می توانند درخواست خود را از مراجع قضایی پیگیری کنند. موردی که می خواهید در شناسنامه کودک وارد کنید.

وی آزادی عمل سازمان ثبت احوال در زمینه انتخاب نام برای نوزادان را حتی فراتر از زبان های فارسی، ترکی و کردی و اقلیت های مذهبی و مذهبی دانست و یادآور شد: حتی انتخاب نام های خارجی مانند یونانی و رومی که دارای ریشه های قابل قبول و اگر فارسی ثابت شده باشد مشکلی نداریم و این نوع اسامی را در شناسنامه می آوریم.

وی ادامه داد: اما شاید بیشتر شکایات مربوط به نام هایی باشد که در این سامانه وجود ندارد و در این زمینه اگر والدین ساختار مناسب و معانی قابل قبول نام را با سند معتبر اثبات کنند، می توانند از نام استفاده کنند. بدون هیچ محدودیتی هر آنچه را که می خواهید در شناسنامه نوزاد وارد کرده و ثبت کنید.

چرندابی در کمال تعجب گفت: در این صورت والدین می توانند با ارائه مدارک مربوطه به صورت سیستمی اقدام کنند و پس از تایید کمیته مشورتی سازمان ثبت احوال نام مورد نظر را انتخاب و ثبت کنند.

انتخاب نام علی سن در بین آذری ها
مدیرکل امور عمرانی آذربایجان شرقی با ارائه آماری از تعداد ولادت در این استان گفت: از ابتدای امسال در مجموع 38 هزار و 985 ولادت در استان به ثبت رسیده که از این تعداد 20 میلیون و 444 مورد پسر و 18 هزار و 18 هزار و 541 مورد مربوط به دختران بود.