آیا می توانید مشکل این تصویر را پیدا کنید؟ [با جواب] • تصویر مجله زندگی


در بخش پازل و تست هوش امروز باید مشکل تصویر را پیدا کنید. روند کار کاملا ساده است و مانند تست هوش قبلی در صورت تمایل می توانید پاسخ این تست را در قسمت نظرات با دیگران به اشتراک بگذارید. (تقلب نکن !)

این تست ضریب هوشی یک راه سرگرم کننده برای کشف ضریب هوشی شماست. در این تست هوش بصری باید با استفاده از مهارت های استدلال منطقی به جواب برسید و تشخیص دهید که مشکل از کجاست. فقط افرادی با ضریب هوشی بالا می توانند مشکل را تشخیص دهند.

تست هوش: مشکل تصویر را پیدا کنید

پاسخ معما و مسئله در تصویر زیر

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ تست هوش

فقط به تلفن همراه مرد توجه کنید. اگر به موبایلش دقت کنید متوجه می شوید که دارد از میز شام عکس می گیرد اما زن مقابلش در عکس نیست!مجله ازدواج