آیا می توانم بدون قرارداد از بیمه بیکاری بهره مند شوم؟ • تصویر مجله زندگی

وی گفت: اخراج در حین استخدام بدون قرارداد قانونی نیست. مثلاً وقتی 6 ماهه اول قرارداد کارگر تمام می شود و وارد 6 ماه بعد می شود، حتی اگر یک روز کار بدون قرارداد انجام شود، به این معناست که قرارداد به طور ضمنی برای 6 ماه دیگر تمدید شده است. بنابراین در صورت ترک داوطلبانه کارگر، بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد. اما در صورت نیاز کارگر به بیمه بیکاری، باید قرارداد فسخ همکاری تنظیم شود. اگر کارفرما اعتراض کتبی داشته باشد و اخراج صورت گیرد غیرقانونی تلقی می شود زیرا قرارداد 6 ماهه دوم به طور ضمنی تمدید شده است.

بیمه بیکاری بدون قرارداد
تسنیم نوشت: کارشناس روابط کار در صورت امکان دریافت بیمه بیکاری بدون قرارداد گفت: کارگر با تصمیم شورای حل اختلاف وزارت کار می تواند برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کند و در واقع همین تصمیم خواهد بود. نوعی مدرک برای دریافت بیمه بیکاری
در حالی که بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است، تعداد زیادی از قراردادها در کشور شفاهی است. کارفرمایان برای اینکه تعهد خود را در قبال مسئولیت های قانونی ایجاد نکنند ترجیح می دهند که قراردادها شفاهی باشد و نیروی کار نیز از سر ناچاری مجبور به پذیرش چنین قراردادهایی است.

راه‌اندازی نظام جهانی روابط کار می‌تواند گام بزرگی در جهت حل مشکل قراردادها و همچنین سازمان‌دهی قراردادها باشد. حاتم شکرمی (معاون وقت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه) در 31 مرداد 98 با بیان اینکه این سامانه در مرحله راه اندازی است، گفت: با راه اندازی سامانه جهانی روابط کار، تمامی دادخواست ها انجام می شود. در این سامانه ثبت شود و با انعکاس روشن رابطه کارگر و کارفرما، سامانه اجازه ثبت قرارداد با امضای سفید را نمی دهد.

مریم زنده دل، کارشناس روابط کار می گوید: در صورتی که مدت قرارداد به پایان رسیده و کارگر برای مدتی بدون قرارداد به کار خود ادامه دهد، برای مشمولیت بیمه بیکاری، کارفرما باید از همکاری و نسخه نویسی خودداری کند. تاریخ قرارداد باید تغییر کند تا کارگر بتواند برای بیمه بیکاری اقدام کند.

یک کارشناس روابط کار گفت: یکی از اسناد بیمه بیکاری قرارداد یک ساله است و قرارداد باید منطبق بر عدم نیاز نامه و لیست بیمه باشد. نوعی مدرک برای دریافت بیمه بیکاری خواهد بود.مجله ازدواج

در چنین شرایطی که هنوز قرارداد کار منعقد نشده است، کارگرانی هستند که بدون قرارداد کار می کنند، اما یکی از سوالات متداول کارگران این است که آیا می توان بدون قرارداد بیمه بیکاری دریافت کرد؟

علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگویی درباره این سامانه گفت: این سامانه فعال است. امیدواریم روند عملیاتی این سامانه به زودی تکمیل شود.

وی درباره کامپیوتری شدن فرآیندهای مرتبط با امور کارگری گفت: در تلاش هستیم 53 فرآیند حوزه کارگری را بر روی بستر وب انجام دهیم و در تلاش هستیم ساختار الکترونیکی با پوشش 53 فرآیند مرتبط با روابط کار ایجاد کنیم که کارها را بسازد. شفاف

بر اساس آخرین اخبار، این سامانه بیش از 53 فرآیند دارد و تمامی وظایف و وظایف محول شده در این سامانه باید به صورت سیستماتیک ارائه شود تا بتواند در فضای وب به جامعه هدف خود خدمات رسانی کند. در حال حاضر 11 فرآیند تحت نظام کلی روابط کار تکمیل شده است.