آیا امکان ردیابی و قطع اینترنت استارلینک وجود دارد؟ • تصویر مجله زندگی

تنها نیاز استفاده از اینترنت ماهواره ای استارلینک در ایران، گرفتن اجازه از ایلان ماسک. اگر افراد غیرمجاز از آن استفاده کنند، اینترنت Starlink را می توان ردیابی و قطع کرد.

به گفته وزارت ارتباطات، ایلان ماسک در راه است راه اندازی اینترنت ماهواره ای Starlink باید مجوز بگیرد وگرنه اجازه فعالیت ندارد. بر اساس اطلاعات دریافتی، تحویل تجهیزات استارلینک در بانه آغاز شده است و در همین رابطه اخیرا ایلان ماسک گفته است که بخشی از آن در ایران فعال شده است. بر این اساس رئیس آزمایشگاه دانشگاه تهران از قطع شدن استارلینک در صورت فعالیت خبر می دهد.

مسعود اسدپور در گفت و گوی روزنامه خراسان با رئیس آزمایشگاه دانشگاه تهران گفت: در حالی که افراد زیادی از این سرویس استفاده می کنند، دسترسی و بازیابی تجهیزات کار ساده ای است.

طبق آخرین اظهارات اسدپور در زمینه ردیابی اینترنت ماهواره ای، استارلینک نه تنها به دیش نیاز دارد، بلکه برای ارسال و دریافت اطلاعات به دستگاه های دیگری نیز نیاز است. با توجه به وسایل ارتباطی موجود در این حوزه، امکان ردیابی اینترنت استارلینک در ایران وجود دارد.مجله ازدواج

امکان ردیابی و قطع اتصال اینترنت Starlink

در این راستا استارلینک اجازه فعالیت در ایران را نخواهد داشت و در صورت انجام، با استفاده از تجهیزات و فناوری ارتباطی موجود قطع خواهد شد. همانطور که در جنگ بین اوکراین و روسیه، آنها توانستند روند خدمات اینترنتی Starlink را به روش های مختلف مختل کنند.

به گزارش روزنامه خراسان، امکان ردیابی و قطع اینترنت استارلینک وجود دارد. استارلینک تنها در صورت کسب مجوز مجاز به فعالیت در ایران خواهد بود.

مدیر آزمایشگاه شبکه های اجتماعی دانشگاه تهران گفت: اینترنت استارلینک در ایران ردیابی می شود و در صورت فعال شدن آن را قطع می کنیم.