آموزش کاشت بذر مرکبات [سبزه لیمو، سبزه نارنج، سبزه پرتقال]

برگ ها و ماسه را در زمین بکارید و روی بذرها یک لایه دو سانتی متری خاک بریزید تا زودتر سبز شوند.

آنها را خیلی عمیق نکارید وگرنه خیلی دیر سبز می شوند.

سبز شدن مرکبات (لیمو-نارنجی-نارنجی)

ظرف گلدانی را روی ظرف پر از آب قرار دهید و یک حوله نخی مرطوب را روی دانه ها قرار دهید تا رطوبت را حفظ کنند و رشد کنند و ریشه بدهند.

کف را با اسپری خیس می کنیم. در دو روز اول روی آن را با پلاستیک بپوشانید و چند بار آبیاری کنید.

زمانی که خاک خشک شد آبیاری کنید. روی زمین را با نایلون بپوشانید و چند سوراخ بگذارید تا هوا سریعتر منبسط شود.

دانه های گشنیز را به مدت دو روز در آب قرار دهید تا مرطوب شده و راحت تر از پوسته جدا شوند.

سبز شدن این دانه ها حدود ده تا بیست روز طول می کشد و سبزه های بسیار روشن و زیبایی دارند.می توانید از دانه های میوه پرتقال استفاده کنید و گیاه سبز دو ماهه را در اواخر فروردین در گلدان بکارید تا رشد کند و تبدیل به نهال شود. .

فاصله ها نه خیلی کوتاه باشد و نه خیلی زیاد

می توانید هر بار که حوله نخی را از نور بیرون می آورید، ماهی را در ظرف خود قرار دهید، وقتی شروع به سبز شدن کرد و رفت.

دانه های سبز-لیمو-نارنجی (7)

بذر مرکبات را در آب بکارید

بذر مرکبات را در زمین بکارید

سبز شدن مرکبات (لیمو-نارنجی-نارنجی)

سبز کردن دانه های مرکبات (لیمو-پرتقال-پرتقال)

سبز شدن مرکبات (لیمو-نارنجی-نارنجی)

فرقی نمی کند که دانه ها را پوست کنده یا رها کنید، سبز می شوند.

برگ بذر مرکبات را بکارید

مجله ازدواجمجله ازدواج

یک لایه نازک خاک روی دانه ها می ریزیم و روی آنها را با سنگ های کوچک می پوشانیم

بعد از 24 ساعت پوست روی هسته را با احتیاط جدا می کنیم تا به هسته آسیبی وارد نشود.

ریشه ها از سوراخ های کف ظرف وارد آب شده و رشد می کنند.

سبز شدن مرکبات (لیمو-نارنجی-نارنجی)

آموزش سبز کردن دانه های مرکبات:

آن را در جای تاریک و بسیار گرم و نایلون بدون سوراخ قرار دهید، دانه ها کپک می زنند.

سبز شدن بذر مرکبات از ارسال دانه های خوراکی مانند گندم، عدس، ارزن و … و منابع ارزشمند آبی به سطل های زباله و خیابان ها جلوگیری می کند.

سبز شدن مرکبات (لیمو-نارنجی-نارنجی)

نحوه کاشت بذر مرکبات (کاشت دانه های لیمو، نارنگی و پرتقال)

تخم ها را با دقت و به طور منظم روی خاک می کاریم. زمین باید سبک باشد.

سبز شدن مرکبات (لیمو-نارنجی-نارنجی)

هسته یک پرتقال یا لیمو را در آب می گذاریم تا 24 ساعت بماند.

دانه های پوست کنده مرکبات را در آب می گذاریم تا خشک نشوند.

ظرفی را در نظر بگیرید و داخل آن آب بریزید و مرکبات پوست کنده را در ظرف دیگری که سوراخ کفش دارد یا مثل فیلم سوراخ کرده اید قرار دهید.

سبز شدن مرکبات (لیمو-نارنجی-نارنجی)

سبز شدن مرکبات (لیمو-نارنجی-نارنجی)

فیلم آموزشی کاشت بذر مرکبات

دانه مرکبات سبز در آب

اگر لوبیاها زود سبز شدند آن ها را در جای خنک قرار دهید تا کندتر رشد کنند.

به تدریج تخم ها سبز می شوند و از زیر سنگ ها خارج می شوند و به نهال های سبز زیبایی تبدیل می شوند.

وقتی سبز شد نایلون را بردارید و در جای گرم با نور کافی بگذارید.