آموزش قلاب بافی • آموزش بافت دوازده الگوی پتو قلاب بافی • تصویر از مجله زندگی

الگوی پتو قلاب بافی شماره یک:

مدل شماره 5:

1 زنجیر بزنید و کار را برگردانید.

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

ردیف 1

در رج بعد 3 زنجیره بلند دو پایه ببافید و رج را با یک زنجیر سه پایه بلند، یک زنجیر سه پایه بلند، …
دو بخیه مخفی بزنید تا به زنجیره رج قبل برسید. یک پایه کوتاه، سه زنجیره پایه کوتاه در زنجیره رج قبل، سه زنجیره پایه کوتاه در زنجیره رج قبل، سه زنجیره پایه کوتاه در زنجیره رج قبل بافته و 6 زنجیره ببافید. .

رتبه 4 و رتبه های زوج بعدی

الگوی کلاژ قلاب بافی (23)

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

فیلم آموزش بافت پتو نوزاد قلاب بافی به زبان فارسی

آموزش قلاب بافی کردن پتوی کودک

سه پایه بلند رج قبل را رها کنید و یک پایه بلند را روی چهارم ببافید.

این کار را در داخل پرانتز تا انتهای خط تکرار کنید.

نقشه بافت این الگو

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

الگوی پتو قلاب بافی شماره هفت:

رشته به یک عدد فرد. مثلا 21

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

پتو الگوی قلاب بافی شماره دوازده:

برای بافت این پتو باید تعداد تارها مضرب 4 + 1 باشد.

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

روی پایه اول و بعدی یک پایه بلند می بافیم.

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

الگوی پتو قلاب بافی شماره شش:

تا آخرین زنجیره یک پایه بلند می بافیم.

یک الگوی بافت زیبا که برای لباس نوزاد و پتو بسیار مناسب است.

خط 3 به بعد

در حلقه جلوی رج اول یک پایه بلند سه مرحله ای ببافید.

در انتها طرح ها را به صورت زیر با نخ و سوزن به هم بدوزید.

در این مقاله روش بافت ده طرح پتو قلاب بافی برای شما علاقمندان به هنر زیبای قلاب بافی آورده شده است. اکثر این پتوهای زیبا با الگوهای متصل ساخته می شوند. امیدوارم این آموزش قلاب بافی باشد که برای شما مفید باشد.

آموزش تصویری بافت دوازده الگوی پتو قلاب بافی

به عنوان مثال، 41 حاصل 10 تقسیم بر 4 به علاوه یک است.

رتبه 5 و رتبه های فرد بعدی

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

گردآوری: مجله ازدواجمجله ازدواج

دو رج پایه بلند به رنگ دلخواه ببافید. رج سوم با رنگ دیگر طوری بافته می شود که یک پایه کوتاه ببافد، سپس یک پایه بلند جلو می آید و دوباره یک پایه کوتاه و غیره.

(از حلقه پشتی پایه بعدی یک پایه کوتاه ببافید.)

ردیف 3

در حلقه پشت دو پایه بعدی هر کدام یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

پتو قلاب بافی شماره هشت:

زنجیره بزنید و از 21 زنجیره هر زنجیره یک پایه کوتاه ببافید. (21 پا کوتاه)

دور همان پایه دوم (رج قبل) یک پایه بلند از جلو، یک پایه دوتایی از جلو و یک پایه سوبل از جلو می بافیم.

داخل دو پایه بلند انتهای رج یک پایه بلند ببافید.

پس از بافتن نقش ها، آنها را با قلاب یا نخ به هم وصل کنید.

ردیف 3

این پتوی زیبا بافتی شبیه آجر دارد. این مدل بافت بسیار ساده است.

ردیف 1

در گره فندقی، 5 پایه بلند نیمه بافته و یکی درست کنید. (5 پایه بلند یکپارچه)

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

فیلم آموزش بافت این نقش زیبا به زبان فارسی

(یک پیکو با سه زنجیره ببافید.

این پارچه دو رو است یعنی نمای جلو و پشت کار یکسان است.

الگوی قلاب بافی پتو شماره سه:

پایه بلند جلو آمده است پایه بلند جلو آمده است

حلقه پشت پایه بعدی را گره بزنید.

دو رج بعدی را مطابق شکل ببافید.

زنجیر بزنید و کار را بچرخانید.

زنجیر 5، پایه بلند در پایه ردیف قبل، دو زنجیره از پایه بلند و به همین ترتیب تا انتهای رج ادامه دارد.

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

الگوی قلاب بافی پتو شماره چهار:

می توانید دانه های ذرت را با فندق جایگزین کنید.

کانال 3.

خط 1 و 2

مانند رج 3 بافتنی است.

آموزش تصویری بافت الگوی قلاب بافی مناسب برای پتو

در زیر آموزش گام به گام بافتن الگوی پتوی زیبا را مشاهده می کنید. با انتخاب رنگ های مناسب جلوه پتو دو چندان می شود.

الگوی کلاژ قلاب بافی (22)

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

الگوی پتو بچه قلاب بافی شماره ده:

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

ردیف 2

نخ را ببرید.

از نخ های اضافه ای که در دسترس دارید طبق طرح زیر الگوهای مربعی ببافید و به هم بدوزید. نتیجه یک کاور زیبا است که در زیر مشاهده می کنید.

مانند رج 2 بافتنی است.

3 زنجیره را در پایان کار رها می کنیم و از زنجیره چهارم شروع به بافت اولیه می کنیم.

این دو مرحله را تا انتهای رج تکرار کنید.

ردیف 2

و به همین ترتیب تا پایان ردیف.

ردیف 4

آموزش تصویری اتصال الگوی همزمان با بافت پایه لانگ ها

آموزش تصویری اتصال الگو با پایه کوتاه در حلقه پشت

آموزش تصویری اتصال الگو با کراوات در حلقه پشت

آموزش تصویری اتصال الگوها با سوزن

الگوی پتو قلاب بافی شماره یازده

دور این پایه یک پایه بلند که از جلو جدا می شود و یک پایه دوتایی که از جلو جدا می شود و یک پایه سوبل که از جلو جدا می شود می بافیم.

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

پتوی نوزاد قلاب بافی شماره طرح جدید:

رنگ بعدی را از حلقه رنگ اول روی قلاب عبور دهید.

استفاده از رنگ های شاد این پتو را زیباتر کرده است.

ردیف 2 را تکرار کنید

در انتهای رج یک کوک کوتاه ببافید.

برای بافت الگو 8 زنجیره ببافید و به هم وصل کنید تا یک حلقه کوچک تشکیل شود. روی رج اول 3 زنجیره و 15 بخیه بلند در حلقه ببافید.