آموزش شکلات بافی برای تزیین سفره هفت سین و درخت کریسمس • تصویر از مجله زندگی

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

الیاف را داخل آن قرار دهید.

آموزش قلاب بافی شکلاتی

بافت شکلاتی تزیین آن بسیار آسان است و می توانید یک دسته کامل شکلات را از تکه های نخ ببافید. این شکلات زیبا مگنت رویچچالی و کابینت، تزیین سفره هفت سینآویز تزئینی 🎄درخت کریسمس و … می توانید استفاده کنید

پارچه را مطابق شکل زیر تا کنید و دو لبه را به هم بدوزید.مجله ازدواج

شکلات بدوزید.

ورق های نمدی

دو حلقه سیم در پایه آخر به هم متصل نشدند و سیم سفید را وصل می کنیم و از دو حلقه سیم رد می کنیم.

بافت ظرف را هدایت کنید بافت ظرف هفت سین شیک است نگاه کن

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

آموزش قلاب بافی شکلاتی

به عنوان رج اول با کاموای سفید آبی می بافیم.
ردیف بعدی مانند ردیف 2 آبی است.

آموزش قلاب بافی شکلاتی

آموزش بافت تزئینی شکلاتی

زنجیر می زنیم، کار را می چرخانیم و دو تایکی می کنیم. 10 پایه می بافیم و دو پایه را یکی می بافیم.
بنابراین همیشه یک طرف بافت دانه اضافه می شود و یک طرف دانه کم می شود تا بافت کج شود.

10 پایه کوتاه ببافید و در 2 زنجیره باقی مانده دو پایه کوتاه را به صورت زیر وصل کنید.

آموزش قلاب بافی شکلاتی

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

مهره ها را هم بدوزید.

اینجوری کار میکنه

البته هنگام ساختن پایه از سمتی که نخ کشیده شده دقت کنید که نخ های کشیده شده داخل شکلات بیفتند.

مانند آن

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

نیازی به قطع و وصل مجدد دو خط نیست. نخ را به کنار کار بکشید.
یک طرف پارچه که کشش نخ ها است به این صورت است.

آموزش قلاب بافی شکلاتی

این شکلات زیبا را برای تزیین سفره نوروزی هفت سین ببافید و در ظرف بافت خود قرار دهید.

آموزش قلاب بافی شکلاتی

مرحله دوم بافت شکلاتی: بافت کناره ها

آموزش قلاب بافی شکلاتی

حلقه پشت سفید را به پایه آبی بدوزید.

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

رگ ها را تنظیم کنید.

در هر کوک کوتاه 2 دونه ببافید.
به زنجیره ششم نخ اضافه کنید.

آموزش قلاب بافی شکلاتی

آموزش قلاب بافی شکلاتی

بافت را 8 رج (4 عدد سفید و 4 عدد آبی) ادامه دهید.

نخ را داخل سوزن فرو کنید و فاصله شکلات تا لبه آبی روکش ها را بدوزید تا شکلات بسته شود و داخل آن مشخص نباشد.

طرف دیگر شکلات را مانند قبل بافته و بدوزید.

رج 2 را در حلقه پشت می بافیم.

یک نخ از پایه ردیف قبل بردارید و روی قلاب نگه دارید و از پایه بعدی یک نخ بردارید و روی قلاب نگه دارید سپس 3 نخ را روی قلاب با هم یکی کنید.

تمرین قلاب بافی - انواع بافت - نمادهای قلاب بافی - نقشه خوانی

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

زنجیر 14 در زنجیره سیزدهم 2 دانه کوتاه ببافید.
پایه کوتاه را معمولا در حلقه زنجیر بالا می بافیم، در اینجا در حلقه پایین می بافیم.

اختصاصی مجله ازدواج
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال این مطلب ممنوع می باشد

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

نخ آبی را به یک طرف شکلات ببندید.
یک زنجیر و یک پایه کوتاه ببافید.
روی هر ردیف رنگ یک پایه کوتاه ببافید.
یکی روی آبی ها و دیگری روی سفیدها

لوازم مورد نیاز

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

می توانید شکلات های 3 رنگ ببافید.

آموزش قلاب بافی شکلاتی

آموزش قلاب بافی شکلاتی

به پایه اول وصل کنید و 6 زنجیره ببافید.
یک پایه دوتایی در آن ببافید.

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

مرحله سوم بافت شکلاتی: تزیین شکلاتی

از نمد دو برگ کوچک درست می کنیم و روی شکلات می دوزیم. مقداری دانه های رنگی به آن اضافه می کنیم.

رج های فرد به همین ترتیب و رج های زوج به همین صورت بافته می شوند.