آموزش شکلات بافی برای تزیین سفره هفت سین و درخت کریسمس • تصویر از مجله زندگی

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

نخ را داخل سوزن فرو کنید و فاصله شکلات تا لبه آبی روکش ها را بدوزید تا شکلات بسته شود و داخل آن مشخص نباشد.

رگ ها را تنظیم کنید.

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

مرحله سوم بافت شکلاتی: تزیین شکلاتی

این شکلات زیبا را برای تزیین سفره نوروزی هفت سین ببافید و در ظرف بافت خود قرار دهید.

بافت را 8 رج (4 عدد سفید و 4 عدد آبی) ادامه دهید.

به عنوان رج اول با کاموای سفید آبی می بافیم.
ردیف بعدی مانند ردیف 2 آبی است.

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

اینجوری کار میکنه

بافت شکلاتی تزیین آن بسیار آسان است و می توانید یک دسته کامل شکلات را از تکه های نخ ببافید. این شکلات زیبا مگنت رویچچالی و کابینت، تزیین سفره هفت سینآویز تزئینی 🎄درخت کریسمس و … می توانید استفاده کنید

نیازی به قطع و وصل مجدد دو خط نیست. نخ را به کنار کار بکشید.
یک طرف پارچه که کشش نخ ها است به این صورت است.

آموزش قلاب بافی شکلاتی

به پایه اول وصل کنید و 6 زنجیره ببافید.
یک پایه دوتایی در آن ببافید.

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

مرحله دوم بافت شکلاتی: بافت کناره ها

پارچه را مطابق شکل زیر تا کنید و دو لبه را به هم بدوزید.مجله ازدواج

یک نخ از پایه ردیف قبل بردارید و روی قلاب نگه دارید و از پایه بعدی یک نخ بردارید و روی قلاب نگه دارید سپس 3 نخ را روی قلاب با هم یکی کنید.

تمرین قلاب بافی - انواع بافت - نمادهای قلاب بافی - نقشه خوانی

اختصاصی مجله ازدواج
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال این مطلب ممنوع می باشد

مهره ها را هم بدوزید.

شکلات بدوزید.

زنجیر 14 در زنجیره سیزدهم 2 دانه کوتاه ببافید.
پایه کوتاه را معمولا در حلقه زنجیر بالا می بافیم، در اینجا در حلقه پایین می بافیم.

الیاف را داخل آن قرار دهید.

آموزش قلاب بافی شکلاتی

آموزش قلاب بافی شکلاتی

10 پایه کوتاه ببافید و در 2 زنجیره باقی مانده دو پایه کوتاه را به صورت زیر وصل کنید.

نخ آبی را به یک طرف شکلات ببندید.
یک زنجیر و یک پایه کوتاه ببافید.
روی هر ردیف رنگ یک پایه کوتاه ببافید.
یکی روی آبی ها و دیگری روی سفیدها

آموزش قلاب بافی شکلاتی

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

البته هنگام ساختن پایه از سمتی که نخ کشیده شده دقت کنید که نخ های کشیده شده داخل شکلات بیفتند.

مانند آن

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

دو حلقه سیم در پایه آخر به هم متصل نشدند و سیم سفید را وصل می کنیم و از دو حلقه سیم رد می کنیم.

زنجیر می زنیم، کار را می چرخانیم و دو تایکی می کنیم. 10 پایه می بافیم و دو پایه را یکی می بافیم.
بنابراین همیشه یک طرف بافت دانه اضافه می شود و یک طرف دانه کم می شود تا بافت کج شود.

آموزش قلاب بافی شکلاتی

آموزش بافت تزئینی شکلاتی

طرف دیگر شکلات را مانند قبل بافته و بدوزید.

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

از نمد دو برگ کوچک درست می کنیم و روی شکلات می دوزیم. مقداری دانه های رنگی به آن اضافه می کنیم.

آموزش قلاب بافی شکلاتی

در هر کوک کوتاه 2 دونه ببافید.
به زنجیره ششم نخ اضافه کنید.

آموزش قلاب بافی شکلاتی

ورق های نمدی

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

رج های فرد به همین ترتیب و رج های زوج به همین صورت بافته می شوند.

آموزش قلاب بافی شکلاتی

می توانید شکلات های 3 رنگ ببافید.

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

حلقه پشت سفید را به پایه آبی بدوزید.

آموزش بافت شکلات تزئینی با قلاب

آموزش قلاب بافی شکلاتی

آموزش قلاب بافی شکلاتی

آموزش قلاب بافی شکلاتی

لوازم مورد نیاز

بافت ظرف را هدایت کنید بافت ظرف هفت سین شیک است نگاه کن

رج 2 را در حلقه پشت می بافیم.