آموزش ساخت بلوط تخم مرغی • تصویر از مجله Life

نخ را محکم به نخ پیچیده شده دور مقوا ببندید.

قیچی

کاردستی با نخ

تکه نخ را دور پوم پوم بپیچید و یک گره دیگر بزنید.

منگوله های تخم مرغی یک کاردستی عالی برای استفاده از نخ باقی مانده از بافتنی شما هستند. شاید این تخم مرغ ها خوراکی نباشند اما بسیار زیبا هستند. می توان از آنها برای تزیین سفره هفت سین استفاده کرد.

اقلام ضروری

کاردستی با نخ

مستطیل مقوا را به صورت افقی قرار دهید، اولین رنگ نخ را انتخاب کرده و دور مقوا بپیچید. سعی کنید عرض جایی که سیم را میپیچید 1.5 سانتی متر باشد. هرچه نخ بیشتری استفاده کنید، تخم مرغ شما بزرگتر می شود، بنابراین اندازه نخی که می پیچید به اندازه مورد نظر شما بستگی دارد. وقتی کارتان تمام شد، نخ را بردارید

لایه اول را بپیچید

تکه های پنبه

لایه سوم را بپیچید

مرحله دوم را با نخ سوم تکرار کنید.

کاردستی با نخ

کاردستی با نخ - آموزش تصویری ساخت منگوله تخم مرغی

عالی! تمام کردهای

کاردستی با نخ - آموزش تصویری ساخت منگوله تخم مرغی

تیغه های قیچی را از حلقه های تشکیل شده در پمپ رد کنید و تمام نخ های اطراف را ببرید. می توانید ببینید که بلوط تخمی شما شکل می گیرد. مراقب باشید که گره منگوله ها را نبرید.

مرحله نخ را با رنگ آخر، همان رنگ و عرض مرحله اول کامل کنید. در پایان نخ را بردارید.

کاردستی با نخ

پومپوم را برای بستن آن آماده کنید

کاردستی با نخ - آموزش تصویری ساخت منگوله تخم مرغی

یک تکه نخ بزرگ ببرید و فقط از یک طرف آن را بین مقوا و نخ بریده شده بکشید.

کاردستی با نخ

کاردستی با نخ

پوم پوم را برش دهید

سعی کنید با این بلوط های تخم مرغی، بارنگ های مختلف درست کنید.مجله ازدواج

پوم پوم را گره بزنید

پومپوم را بچینید و شکل دهید

لایه دوم را بپیچید

کاردستی با نخ

رنگ دوم را انتخاب کنید و شروع به پیچیدن کنید، سعی کنید آن را کاملا نزدیک به رنگ اول بپیچید. به این ترتیب خطوط مرکزی تخم مرغ شما درست می شود. عرض سیم را در این مرحله کمی کمتر کنید، حدود 0.75 سانتی متر. در پایان نخ را بردارید.

پومپوم را کمی پهن کنید. با استفاده از قیچی پومپوم را مانند تخم مرغ شکل دهید. می توانید به آرامی پوم پام را دور دست خود بچرخانید تا به شکل گیری تخم مرغ کمک کنید.

کاردستی با نخ

رنگ آخر را بپیچید

کاردستی با نخ

مقوای کوچک (10*6 سانتی متر)

پوم پوم را گره بزنید