آموزش ساخت بلوط تخم مرغی • تصویر از مجله Life

کاردستی با نخ - آموزش تصویری ساخت منگوله تخم مرغی

رنگ دوم را انتخاب کنید و شروع به پیچیدن کنید، سعی کنید آن را کاملا نزدیک به رنگ اول بپیچید. به این ترتیب خطوط مرکزی تخم مرغ شما درست می شود. عرض سیم را در این مرحله کمی کمتر کنید، حدود 0.75 سانتی متر. در پایان نخ را بردارید.

پوم پوم را گره بزنید

کاردستی با نخ

کاردستی با نخ

رنگ آخر را بپیچید

پوم پوم را برش دهید

پومپوم را برای بستن آن آماده کنید

مستطیل مقوا را به صورت افقی قرار دهید، اولین رنگ نخ را انتخاب کرده و دور مقوا بپیچید. سعی کنید عرض جایی که سیم را میپیچید 1.5 سانتی متر باشد. هرچه نخ بیشتری استفاده کنید، تخم مرغ شما بزرگتر می شود، بنابراین اندازه نخی که می پیچید به اندازه مورد نظر شما بستگی دارد. وقتی کارتان تمام شد، نخ را بردارید

یک تکه نخ بزرگ ببرید و فقط از یک طرف آن را بین مقوا و نخ بریده شده بکشید.

لایه دوم را بپیچید

پوم پوم را گره بزنید

نخ را محکم به نخ پیچیده شده دور مقوا ببندید.

لایه سوم را بپیچید

لایه اول را بپیچید

مرحله دوم را با نخ سوم تکرار کنید.

کاردستی با نخ

کاردستی با نخ

کاردستی با نخ

کاردستی با نخ

مقوای کوچک (10*6 سانتی متر)

مرحله نخ را با رنگ آخر، همان رنگ و عرض مرحله اول کامل کنید. در پایان نخ را بردارید.

کاردستی با نخ - آموزش تصویری ساخت منگوله تخم مرغی

منگوله های تخم مرغی یک کاردستی عالی برای استفاده از نخ باقی مانده از بافتنی شما هستند. شاید این تخم مرغ ها خوراکی نباشند اما بسیار زیبا هستند. می توان از آنها برای تزیین سفره هفت سین استفاده کرد.

اقلام ضروری

عالی! تمام کردهای

کاردستی با نخ

کاردستی با نخ

تکه های پنبه

قیچی

تیغه های قیچی را از حلقه های تشکیل شده در پمپ رد کنید و تمام نخ های اطراف را ببرید. می توانید ببینید که بلوط تخمی شما شکل می گیرد. مراقب باشید که گره منگوله ها را نبرید.

تکه نخ را دور پوم پوم بپیچید و یک گره دیگر بزنید.

پومپوم را بچینید و شکل دهید

پومپوم را کمی پهن کنید. با استفاده از قیچی پومپوم را مانند تخم مرغ شکل دهید. می توانید به آرامی پوم پام را دور دست خود بچرخانید تا به شکل گیری تخم مرغ کمک کنید.

سعی کنید با این بلوط های تخم مرغی، بارنگ های مختلف درست کنید.مجله ازدواج

کاردستی با نخ

کاردستی با نخ - آموزش تصویری ساخت منگوله تخم مرغی