آموزش تصویری “13 الگوی بافندگی برجسته” در مورد بافتنی قلاب بافی • تصویر از مجله زندگی

تعداد مورد نیاز + 1 را زنجیر کنید.

رج سوم به بعد: دور پایه برجستگی های بلند جلو، برجستگی پایه بلند جلو و دور پایه برجستگی های بلند پشت، برجستگی پایه بلند پشت را ببافید.

3- دوخت قلاب بافی با بسته شدن

“آموزش بافتنی”مجله ازدواج

رج ۲: تا انتهای رج یک پایه بلند و برجسته از جلو و یک پایه بلند برجسته در پشت ببافید.

این مدل بافتنی بافت فشرده و کشسانی خوبی دارد.

رج 2: 1 زنجیر زده، کار را برگردانید و روی قلاب حلقه پشت هر حلقه یک حلقه با کاموا ببافید.

رج ۱: زنجیره آخر را رها کرده و داخل هر زنجیره یک پایه کوتاه ببافید.

مدل شماره 1 (یک در یک با پایه بلند برجسته): ثانیه از 00:55 تا 04:51

برای بافتن این کراوات، یک کاموا از دور قلاب رد کنید، نخ زنجیره (یا پایه) را بردارید و از دو حلقه نخ روی قلاب رد کنید.

رج ۱: از زنجیره سوم شروع کنید، در هر زنجیره یک پایه بلند ببافید.

تعداد مورد نیاز + 2 را زنجیر کنید.

تعداد مورد نیاز + 1 را زنجیر کنید.

از رج دوم: زنجیر ببافید، کار را برگردانید و در حلقه پشت هر کوک یک کوک محکم ببافید.

4- بسته شدن نیمه دوتایی بافتنی (بسته شدن متوسط)

رج ۳: زنجیر ۲، تکه را برگردانید و در حلقه پشتی هر کوک یک کوک وسط ببافید.

رج 2: زنجیر 2 کار را برگردانید و در حلقه سوم هر پایه یک پایه متوسط ​​ببافید.

عمود بر بافت

هر چند بار که لازم است زنجیر +2 بزنید.

رج ۵: زنجیر ۱ کار را برگردانید و در حلقه سوم هر حلقه یک حلقه با کاموا روی قلاب ببافید.

رج دوم را می توانید به جای پایه کوتاه برجسته پشت، از جلو ببافید.

8- تیغ ماهی را با قلاب ببافید

رج ۱: زنجیره آخر را رها کرده و روی قلاب داخل هر زنجیره یک کراوات با نخ ببافید.

رج اول: زنجیره آخر را رها کرده و داخل هر زنجیره یک پایه کوتاه ببافید.

رج اول: زنجیره آخر را رها کرده و داخل هر زنجیره یک قلاب بافی نیم دوتایی (نمودار متوسط) ببافید.

از رج دوم: در رشته سوم هر پایه یک پایه کوتاه ببافید.

10- قلاب بافی

مدل شماره 8 (تیغ ماهی): 25:28 الی 28:34

راهنمای زمان حرکت برای هر مدل در فیلم

لباس بافتنی قلاب بافی

فیلم آموزش بافتنی قلاب بافی

رج اول: زنجیره آخر را رها کرده و در زنجیره بعدی یک پایه کوتاه ببافید. قلاب را در نخ دوم از دو نخ عمودی پایه کوتاه شده وارد کنید و از زنجیره بعدی یک نخ بگیرید. دور قلاب را نخ کنید و 3 نخ را از قلاب جدا کنید. تا انتهای رج از آخرین نخ عمودی و از زنجیره زیر یک نخ بردارید و ببافید.

از ردیف 2: زنجیر 2، قطعه را برگردانید. در پایه اول یک پایه متوسط ​​ببافید. دور هر پا یک ساق بلند متوسط ​​از جلو ببافید.

تعداد مورد نیاز + 1 را زنجیر کنید.

از رج دوم: یک زنجیر ببافید، تکه را برگردانید و در پشت هر کوک یک قلاب بافی نیم تری (قلاب بافی متوسط) ببافید.

5- با پایه کوتاه ببافید

رج اول: با شروع از زنجیره سوم در هر زنجیره یک پایه بلند ببافید.

مدل شماره 4 (با سیم بسته به دور قلاب): 10:56 صبح تا 15:49 بعد از ظهر.

تعداد مورد نیاز + 2 را زنجیر کنید.

تعداد مورد نیاز + 1 را زنجیر کنید.

می توانید یک پایه برجسته را با زنجیر ببافید.

مدل شماره 11 (پایه وسط در حلقه پشت): 36:26 تا 38:33

اگر به بافتنی علاقه مند هستید، آموزش های بیشتری را اینجا ببینید

هر چند بار که لازم است زنجیر +2 بزنید.

تعداد مورد نیاز + 1 را زنجیر کنید.

مدل شماره 6 (با پایه کوتاه بیرون زده از پشت): 17:35 الی 23:57.

رج اول: 2 زنجیره آخر را رها کرده و داخل هر زنجیره یک پایه متوسط ​​ببافید.

در این قسمت از سریال آموزش رایگان قلاب بافی با نحوه بافتن الگوی قلاب بافی آشنا می شوید. برخی از این مدل ها فقط شبیه بافتنی هستند، اما خاصیت ارتجاعی ندارند و بیشتر برای بافتن شال و لباس مناسب هستند تا کلاه بافی.

رج 4: زنجیر 1 کار را برگردانید و در حلقه سوم هر حلقه یک حلقه با کاموا روی قلاب ببافید.

رج اول: زنجیر آخر را رها کنید و داخل هر زنجیر یکی ببندید (آبشار یا گره نامرئی) بافت

ردیف های 2 تا 5 را تکرار کنید.

قلاب بافی به دو روش کلی انجام می شود:

از رج دوم: دور هر پایه یک پایه کوتاه برجسته از پشت ببافید.

ردیف های 2 و 3 را تکرار کنید.

11- با پایه متوسط ​​ببافید

رج اول: 2 زنجیره آخر را رها کرده و داخل هر زنجیره یک پایه متوسط ​​ببافید.

1- بافتنی قلاب بافی یک در یک با پایه بلند برجسته

در جهت بافت

مدل شماره 7 (با پایه کوتاه بیرون زده از جلو): 24:00 الی 25:27

دو نمونه از لباس بافتنی.

مدل شماره 10 (با پایه متوسط): 31:17 تا 36:25

تعداد مورد نیاز + 2 را زنجیر کنید.

مدل شماره 2 (دو در دو با پایه بلند بلند): 04:52 تا 08:12

رج 3: 1 زنجیر زده، کار را برگردانید و روی قلاب حلقه پشت هر حلقه یک حلقه با کاموا ببافید.

از رج 2 زنجیر بزنید و کار را برگردانید. در حلقه پشت پایه اول یک پایه کوتاه ببافید. قلاب را از دو نخ عمودی پایه کوتاه شده وارد نخ دوم کنید و کاموا را از حلقه پشتی پایه بعدی بردارید. دور قلاب را نخ کنید و 3 نخ را از قلاب جدا کنید. تا آخر رج از آخرین نخ عمودی و از حلقه پشت پایه بعدی یک نخ بردارید و ببافید.

9- قلاب بافی

رج اول: زنجیره آخر را رها کرده و داخل هر زنجیره یک پایه کوتاه ببافید.

رج ۱: ۲ زنجیره آخر را رها کنید و در هر زنجیره یک پایه متوسط ​​ببافید.

تعداد مورد نیاز + 1 را زنجیر کنید.

مدل شماره 3 (با تعمیر): 08:13 الی 11:16

مدل شماره 13 (با پایه وسط برجسته): 45:16 تا 48:30

مدل شماره 9 (با پایه کوتاه در حلقه سوم): 28:35 تا 31:16

تعداد مورد نیاز + 1 را زنجیر کنید.

آموزش بافتنی قلاب بافی

آموزش بافت 10 مدل بافتنی قلاب بافی

مدل شماره 5: (با پایه کوتاه): 15:18 الی 17:34.

از رج 2 زنجیر 2 کار را برگردانید و در حلقه پشتی هر پایه یک پایه متوسط ​​ببافید.

12 – دوتایی با کاموا روی قلاب

بلوز صورتی که در سمت چپ عکس بالایی می بینید با این مدل بافتنی بافتنی شده است.

13- بافتنی با پایه متوسط ​​برجسته

مدل شماره 12 (بسته شدن نیمه دوبل (بسته شدن متوسط)): 38:35 تا 45:14

رج 2 به بعد: دوخت زنجیر، کار را برگردانید و در حلقه پشتی هر کوک یک کوک کوتاه ببافید.

6 و 7 – دوخت قلاب بافی با پایه کوتاه برجسته

رج دوم: تا آخر رج، 2 پایه بلند جلو و 2 پایه بلند شده از پشت ببافید.

رج 3 به بالا: دور پایه پایه های بلند بیرون زده از جلو، ساق بلند بیرون زده از جلو و دور پاهای بلند بیرون زده از پشت، پایه بلند بیرون زده را از پشت ببافید.

2- کوک قلاب بافی دو به دو با پایه بلند برجسته