آموزش بافت شاخه زیبای سنبل با قلاب بافی برای هفت سین نوروز • تصویر از مجله زندگی

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

به تعداد و رنگ های دلخواه شاخه گل ببافید.

برگ های قلاب بافی

سوزن

شما می توانید این شاخه گل زیبا را به عزیزان خود تقدیم کنید.

گل را با چسب حرارتی به انتهای ساقه بچسبانید.

روی هر پایه یک گلبرگ ببافید.

ردیف بعدی 3 گل را چسب بزنید.

قیچی

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

نقشه بافت گل

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

سه سیم را به هم بپیچانید تا یکی شوند.

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

در ابتدای ردیف ثابت کنید.

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

چگونه پرچم گل سنبل درست کنیم

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

سیم سبز

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

6 بخیه کوتاه در دایره جادویی ببافید.

یا آنها را در تابه بریزید.

6 دانه به طول دلخواه ببافید.

آن را از انتهای گل بیرون بیاورید و از کنار پایه در گل فرو کنید.

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

نمونه های دیگر از گل سنبل قلاب بافی

نقشه بافت ساقه

خلاصه دوخت پرچم را در تصویر زیر ببینید.

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

روش بافت ساقه سنبل

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

برخی از سنبل به عنوان نماد بهار استفاده می کنند سفره هفت سین اگر می خواهید سنبل های پایداری در هفت سین امسال داشته باشید، قرار داده اند آموزش بافت شاخه سنبل به ما بپیوند.

انتهای سیم بافته شده را تا کنید.

کاموا به رنگ دلخواه برای گل

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل آموزش قلاب بافی شاخه سنبل آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

در ردیف های بعدی گل ها را بچسبانید تا فضای خالی بین دو گل ردیف قبل پر شود.

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

لوازم مورد نیاز برای بافت شاخه های سنبل

نخ را داخل ساقه بافته شده قرار دهید.

چسب گرم

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

مراحل بافت شاخه سنبل با قلاب

می توانید به یکی از عزیزان گل هدیه دهید.

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

به این ترتیب گلبرگ ها به سمت داخل خواهند بود.

برای بافت گلبرگ ها طبق نقشه 5 زنجیره بزنید و به ترتیب از یک زنجیره تا آخر ببافید (2 پایه کوتاه و 2 پایه متوسط).

قسمت بیرون زده انتهای یکی از گل ها را به سمت داخل فشار دهید تا گل رو به عقب باشد.

AT حلقه جادویی یک زنجیر بزنید و 6 کوک کوتاه ببافید.

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

سیم شیاردار

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

سوزن را با نخ زرد داخل گل فرو کنید.

آموزش قلاب بافی شاخه سنبلمجله ازدواج

انتهای میله را بدوزید.

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

دو سر نخ را به یک اندازه در آورید.

دو رج دیگر از همان 6 دانه ببافید.

در صورت تمایل بین شاخه های گل برگ ببافید.

دو سیم دیگر در کنار آن قرار دهید.

به پایه بعدی وصل کنید و گلبرگ بعدی را با 5 زنجیره ببافید.

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

اختصاصی مجله ازدواج
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال این مطلب ممنوع می باشد

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

قلاب با سیم سازگار می شود

ابتدای رج را محکم کنید و نخ را بگذارید و بین پارچه محکم کنید.

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل