آموزش بافت شاخه زیبای سنبل با قلاب بافی برای هفت سین نوروز • تصویر از مجله زندگی

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

سیم سبز

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

آموزش قلاب بافی شاخه سنبلمجله ازدواج

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

مراحل بافت شاخه سنبل با قلاب

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

انتهای میله را بدوزید.

6 دانه به طول دلخواه ببافید.

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

می توانید به یکی از عزیزان گل هدیه دهید.

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل آموزش قلاب بافی شاخه سنبل آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

در ابتدای ردیف ثابت کنید.

نمونه های دیگر از گل سنبل قلاب بافی

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

لوازم مورد نیاز برای بافت شاخه های سنبل

شما می توانید این شاخه گل زیبا را به عزیزان خود تقدیم کنید.

قیچی

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

چگونه پرچم گل سنبل درست کنیم

برگ های قلاب بافی

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

دو رج دیگر از همان 6 دانه ببافید.

در صورت تمایل بین شاخه های گل برگ ببافید.

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

کاموا به رنگ دلخواه برای گل

به این ترتیب گلبرگ ها به سمت داخل خواهند بود.

چسب گرم

برخی از سنبل به عنوان نماد بهار استفاده می کنند سفره هفت سین اگر می خواهید سنبل های پایداری در هفت سین امسال داشته باشید، قرار داده اند آموزش بافت شاخه سنبل به ما بپیوند.

روی هر پایه یک گلبرگ ببافید.

سوزن

نخ را داخل ساقه بافته شده قرار دهید.

6 بخیه کوتاه در دایره جادویی ببافید.

قسمت بیرون زده انتهای یکی از گل ها را به سمت داخل فشار دهید تا گل رو به عقب باشد.

سیم شیاردار

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

دو سر نخ را به یک اندازه در آورید.

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

ردیف بعدی 3 گل را چسب بزنید.

به تعداد و رنگ های دلخواه شاخه گل ببافید.

نقشه بافت ساقه

به پایه بعدی وصل کنید و گلبرگ بعدی را با 5 زنجیره ببافید.

خلاصه دوخت پرچم را در تصویر زیر ببینید.

آموزش قلاب بافی کردن گل سنبل

روش بافت ساقه سنبل

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

یا آنها را در تابه بریزید.

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

سوزن را با نخ زرد داخل گل فرو کنید.

دو سیم دیگر در کنار آن قرار دهید.

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

قلاب با سیم سازگار می شود

ابتدای رج را محکم کنید و نخ را بگذارید و بین پارچه محکم کنید.

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

برای بافت گلبرگ ها طبق نقشه 5 زنجیره بزنید و به ترتیب از یک زنجیره تا آخر ببافید (2 پایه کوتاه و 2 پایه متوسط).

اختصاصی مجله ازدواج
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال این مطلب ممنوع می باشد

انتهای سیم بافته شده را تا کنید.

در ردیف های بعدی گل ها را بچسبانید تا فضای خالی بین دو گل ردیف قبل پر شود.

آموزش قلاب بافی شاخه سنبل

آن را از انتهای گل بیرون بیاورید و از کنار پایه در گل فرو کنید.

AT حلقه جادویی یک زنجیر بزنید و 6 کوک کوتاه ببافید.

سه سیم را به هم بپیچانید تا یکی شوند.

گل را با چسب حرارتی به انتهای ساقه بچسبانید.

نقشه بافت گل