آخرین مهلت قرار گرفتن محصولات بهمن موتور در سامانه یکپارچه خودرو • تصویر از مجله زندگی

بهمن موتوری

پرداخت کامل محصولات بهمن موتور در شهریور 1402

این بار محصولات Fidelity Prime Type 1، Fidelity Prime Type 2 و Respect Prime عرضه خواهند شد. این فرآیند از طریق پورتال امکان اطلاع از طریق ارسال پیامک وجود دارد.

مدت پرداخت محصولات بهمن موتورمجله ازدواج

شهروندان متقاضی محصولات بهمن موتور در طرح جوانان سامانه یکپارچه خرید خودرو و با تعیین وقت قبلی. سیستم یکپارچه خودرو وزارت امنیت با تکمیل مراحل ثبت نام، تاریخ تحویل آنها را در ماه سپتامبر اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، شهروندانی که برای خرید محصولات بهمن موتور در قالب طرح جوانان سامانه یکپارچه خرید خودرو اقدام کرده اند و بر اساس برنامه زمان بندی وزارت حراست، موعد تحویل آنها در شهریور ماه اعلام شده است، می توانند از ساعت 10 صبح روز شنبه 31 تیرماه تا ساعت 16 روز شنبه 14 مرداد 1397 مراحل ثبت نام خود را به صورت اینترنتی تکمیل کنند.