آخرین اخبار وام بازنشستگی تامین اجتماعی • تصویر از مجله زندگی

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی سازمان تامین اجتماعی در خصوص زمان بندی اقدامات بعدی ثبت نام وام قرض الحسنه مستمری بگیران تامین اجتماعی وی تصریح کرد: با توجه به اینکه وام ها به صورت مرحله ای نزد بانک رفاه اعطا می شود و بخشی از اعتبارات توسط سازمان تامین اجتماعی و بخشی توسط بانک رفاه تامین می شود، این سوال بستگی به طرفین دارد، اما قطعا در طول سال 1402 در حداقل 300 هزار سهمیه وام قرض الحسنه به بازنشستگان تامین اجتماعی اعطا می شود.

گزارش اخبار تامین اجتماعی: مدیرکل فرهنگی و اجتماعی تامین اجتماعی با بیان اینکه در مرحله اول «وام ۲۰ میلیونی» ۴۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی ثبت نام کرده و سهمیه ها در این مرحله به طور کامل تامین شده است، اعلام کرد: تلاش خواهیم کرد. برای تکمیل مرحله دوم ثبت نام وام آماده پایان تیرماه.» افتتاح شد.

محسن تقیانی با اشاره به اینکه بر اساس توافقی که با بانک رفاه داشتیم مرحله اول ثبت نام وام 20 میلیونی «کرز الحسنه» بازنشستگان تأمین اجتماعی به پایان رسیده است، گفت: سهمیه ثبت نام برای این مرحله انجام شد. از این وام 40 هزار نفری بود که این افراد در مرحله اول از طریق مراکز عقب نشینی موفق به ثبت وام شدند و در این مرحله سهمیه ها به طور کامل تکمیل شد.

وی گفت: سهمیه های ثبت نام وام قرض الحسنه اعلام و در مراحل بعدی ثبت نام انجام می شود.

ثبت نام وام قرض الحسنه مستمری بگیران تامین اجتماعی از هفتم خرداد ماه آغاز و تا 10 خرداد به پایان رسید. مبلغ این وام از 12 میلیون تومان پرداخت شده در سال گذشته به 20 میلیون تومان افزایش یافته است و این تسهیلات در این مرحله به 40 هزار مستمری بگیر تامین اجتماعی پرداخت می شود.مجله ازدواج سازمان تامین اجتماعی

مرحله جدید ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی

تقیانی در خصوص برخی اظهارات مستمری بگیران تامین اجتماعی مبنی بر اینکه برخی از آنها هنوز موفق به دریافت وام قرض الحسنه 1401 نشده اند، گفت: کسانی که ثبت نام آنها در سامانه تکمیل و نهایی شده است وام خود را دریافت کرده اند اما دریافت شده است. تعداد کمی. که به دلایلی از جمله چک برگشتی، اطلاعات نادرست و یا موضوع مسدود شدن حساب ثبت نام آنها قطعی نشده است. این افراد می توانند برای سال جدید اقدام کنند.

وی اعلام کرد: در تلاش هستیم تا پایان تیرماه مرحله دوم ثبت نام وام 20 میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی را افتتاح کنیم.